top of page
IMG_5420.heic

WEDDING INFORMATION
avaliable worldwide

and here are our offers

Preserve the memories of your special day through professional videography

VIDEO bundle

Video nabídka obsahuje

Natáčení celého dne od příprav po večerní zábavu

Výsledné video 
4-6 minut

(u videa je možnost vybrat styl barev a také vlastní hudbu)

Záznam z celého obřadu, slibů, proslovů a prvního tance 

Cestu na svatební místo po ČR

Dronové záběry
po domluvě
(individuálně, dle místa)

 

Cena

22 500 Kč  - Česká republika

Individuálně - Zahraničí

 

Dodání

Video dostanete do 30 dní.

Video offer includes

Full-day filming from preparation to evening entertainment


The final video will be around 4-6 minutes

(The video has the option to choose the color style and also own music)

Recording of the entire ceremony, vows, first dance, and speeches

 

The journey to the wedding venue within the CZ

Drone shots by agreement

(individually, depending on the location)

Price

$1040  - Czech republic

individual - other country

Delivery

You will receive the video within 30 days.

VIDEO & photo bundle

Video & Foto nabídka obsahuje

Natáčení a focení celého dne od příprav po večerní zábavu.

Výsledné video okolo
4-6 minut.

u videa je možnost vybrat styl barev a také vlastní hudbu

Fotografie na USB a dále online
galerie s heslem.

FOTOKNIHA
+ 20 vytištěných fotografií
v rozměru 10 x 15 cm

Video záznam z celého obřadu, slibů, prvního tance a proslovů.

Cestu na svatební místo po ČR.

Dronové záběry po domluvě
(individuálně, dle místa).

Cena

45 000Kč  - Česká republika

individuálně - zahraničí

 

Video & Foto offer includes

Full day of filming and photography, from preparations to evening entertainment.

Final video around 4-6 minutes

with the option to choose color style and own music.

Photographs on USB and online gallery with password.

Photo book + 20 printed photographs in size 10 x 15
cm.

Video recording of the entire ceremony, vows, first dance and speeches.

Travel to the wedding venue within the CZ

Drone shots upon agreement

(individually, depending on the location)

Price

$2100  - Czech republic

individual - other country

Tell us about your wedding

Thank you!

bottom of page